Avaldused

Muusikakooli õppima asumiseks tuleb meile esitada sisseastumisavaldus. Korrektselt täidetud ja digitaalselt allkirjastatud avaldus toimeta meile meili teel. Avaldusi saab täita ka kooli kantseleis paberkandjal.

1) Lae alla fail:
Avaldus põhiõppesse astumiseks

Avaldus vabaõppesse õppima asumiseks

Avaldus eelkooli õppima asumiseks

Avaldus täiskasvanuõppesse asumiseks

2) Täida valitud avaldus, allkirjasta digitaalselt

3) Saada meile: info@poltsamaamk.ee