Avaldused

Muusikakooli õppima asumiseks tuleb meile esitada sisseastumisavaldus. Korrektselt täidetud avaldus toimeta meile meili teel. Kui arvuti vahendusel mingil põhjusel ei saa, siis võib avaldusi esitada ka kooli kantseleis paberkandjal.

1.) Lae alla fail:
Avaldus põhiõppesse õppima asumiseks

Avaldus eelklassi õppima asumiseks

2.) Täida see ära, salvesta

3.) Saada meile: poltsamaamk@gmail.com