Rühmade tunniplaan

Solfedžo, õp Reet Sester
Ia: T 13:55 – 14:40 ja N 13:55 – 14:40
Ib: K 14:45 – 15:30 ja R 14:45 – 15:30
IIa: T 14:45 – 15:30 ja N 14:45 – 15:30
IIb: T 16:35 – 17:20 ja R 15:45 – 16:30
IIIa: E 16:35 – 17:20 ja R 13:55 – 14:40
IIIb: T 15:45 – 16:30 ja N 15:45 – 16:30
IVa: E 14:45 – 15:30 ja K 15:45 – 16:30
Va: E 15:45 – 16:30 ja K 17:25 – 18:10
Vb: T 17:25 – 18:10 ja N 17:25 – 18:10
VI: T 18:15 – 19:00 ja N 18:15 – 19:00
VII: E 18:15 – 19:00 ja K 18:15 – 19:00
V üld: N 16:35 – 17:20
VI üld: E 17:25 – 18:10
VII üld: K 16:35 – 17:20

Solfedžo, õp Pille Otsus
IIIc: T 16:35 – 17:20 ja N 15:45 – 16:30
IVb: E 17:25 – 18:10 ja N 17:25 – 18:10

Muusikalugu, õp Urmas Mägi
IVa: E 15:45 – 16:30
IVb: T 15:45 – 16:30
Va: E 16:35 – 17:20
Vb: T 16:35 – 17:20
VIa: T 17:25 – 18:10
VIb: K 16:35 – 17:20
VIIa: K 17:25 – 18:10
VIIb: K 15:45 – 16:30

Rütmika, õp Tuuli Jukk
Ia: T 14:45 – 15:30
Ib: K 13:55 – 14:40
IIa: T 15:45 – 16:30
IIb: K 15:45 – 16:30