Hoolekogu

Vastavalt Põltsamaa Vallavalitsuse korraldusele 28.11.2022 nr 2-3/2022/315 on kinnitatud Põltsamaa Muusikakooli hoolekogu järgmises koosseisus:

1. Lagle Kalberg – hoolekogu esimees, lapsevanemate esindaja;
2. Riivo Lehiste – lapsevanemate esindaja;
3. Margit Männiksaar – lapsevanemate esindaja;
4. Raivo Suni – lapsevanemate esindaja;
5. Toomas Tõnts – kooli toetava organisatsiooni esindaja;
6. Pille Otsus – õppenõukogu esindaja;
7. Karmen Maikalu – kooli pidaja esindaja.