Hoolekogu

Põltsamaa Muusikakooli hoolekogu

1. Ave Timm – hoolekogu esimees, lapsevanemate esindaja;
2. Inge Volmer – lapsevanemate esindaja;
3. Merle Laanemäe – lapsevanemate esindaja;
4. Karin Tõnts – lapsevanemate esindaja;
5. Katrin Vilde – lapsevanemate  esindaja;
6. Evi Rohtla – vallavalitsuse esindaja;
7. Reigo Tõnisson – õpetajate esindaja;
8. Tuuli Jukk – õpetajate esindaja.