Hoolekogu

Põltsamaa Muusikakooli hoolekogu

1. Ave Timm – hoolekogu esimees, lapsevanemate esindaja;
2. Inge Volmer – lapsevanemate esindaja;
3. Merle Laanemäe – lapsevanemate esindaja;
4. Toomas Tõnts – kooli toetava organisatsiooni esindaja;
5. Katrin Vilde – lapsevanemate  esindaja;
6. Evi Rohtla – Põltsamaa Vallavolikogu esindaja;
7. Reigo Tõnisson – õppenõukogu esindaja;
8. Raivo Suni – lapsevanemate esindaja;
9. Jaan Halliste – kooli toetava organisatsiooni esindaja;
10. Jaan Aiaots – kooli toetava organisatsiooni esindaja.