Hoolekogu

Vastavalt Põltsamaa Vallavalitsuse korraldusele 28.02.2022 nr 2-3/2022/53 on kinnitatud Põltsamaa Muusikakooli hoolekogu järgmises koosseisus:

1. Ave Timm – hoolekogu esimees, lapsevanemate esindaja;
2. Inge Volmer – lapsevanemate esindaja;
3. Merle Laanemäe – lapsevanemate esindaja;
4. Toomas Tõnts – kooli toetava organisatsiooni esindaja;
5. Katrin Vilde – lapsevanemate  esindaja;
6. Tuuli Jukk – õppenõukogu esindaja;
7. Raivo Suni – lapsevanemate esindaja;
8. Karmen Maikalu – Põltsamaa Vallavolikogu esindaja.