Teenused

Põltsamaa Muusikakooli poolt osutatavate teenuste hinnad alates 01.01.2014

Põltsamaa Linnavalitsuse korraldus 25.november 2013 nr 385
Korraldus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 3 alusel ja kooskõlas Põltsamaa Linnavolikogu 25.märtsi 2008 määrusega nr 70 “Põltsamaa Muusikakooli põhimäärus”
§ 34 punktiga 6.
1. Kehtestada alates 01. jaanuarist 2014 Põltsamaa Muusikakooli poolt osutatavate teenuste
hinnad alljärgnevalt:

Kopeerimine
formaat A4 ühepoolne – 0,10 € / leht
formaat A4 kahepoolne – 0,15 € / leht
formaat A3 ühepoolne – 0,20 € / leht
formaat A3 kahepoolne – 0,25 € / leht

Printimine

formaat A4 ühepoolne (must/valge) – 0,15 € / leht
formaat A4 ühepoolne (värviline) – 1,00 € / leht

Skaneerimine

formaat A4 – 0,50 € / leht

Kiletamine

formaat A4 (raamat) – 1,00 €

Ruumide üürimine

saal – 10 € / tund
kogu maja – 40 € / päev