Õppetöö korraldus

Muusikakooli päevakava 2020/2021 (rühmatundide toimumisajad):
1. 13:05 – 13:50
2. 13:55 – 14:40
3. 14:45 – 15:30
4. 15:45 – 16:30
5. 16:35 – 17:20
6. 17:25 – 18:10
7. 18:15 – 19:00