Õppemaksud

ÕPPEMAKSUD   2018

PÕHIÕPE
ilma lisapillita
kuumaks 40,00 €
PÕHIÕPE lisapilliga
0,5 akad.tundi nädalas
kuumaks 42,50 €
PÕHIÕPE lisapilliga
1,0 akad.tundi nädalas
kuumaks 45,00 €
PÕHIÕPE lisapilliga
1,5 akad.tundi nädalas
kuumaks 47,50 €
ÜLDÕPE ilma lisapillita
kuumaks 35,00 €
EELKOOL kuumaks    
     Noorem  rühm       9 €
     Vanem  rühm       12 €
     Pillitund   0,5     14 €
     Pillitund   0,75     21 €
     Pillitund   1,0     28 €
TÄISKASVANUTE ÕPE 1 akad. tund 14 €

Õppemaksud kehtestatud direktori käskkirjaga 04.01.2018 nr 3