Õppemaksud

ÕPPEMAKSUD   2019

PÕHIÕPE
ilma lisapillita
kuumaks 40 €
PÕHIÕPE lisapilliga
0,5 akad.tundi nädalas
kuumaks 43 €
PÕHIÕPE lisapilliga
1,0 akad.tundi nädalas
kuumaks 45 €
PÕHIÕPE lisapilliga
1,5 akad.tundi nädalas
kuumaks 48 €
ÜLDÕPE ilma lisapillita
kuumaks 35 €
VABAÕPE
kuumaks 30 €
EELKOOL kuumaks    
     Noorem  rühm 45 min. nädalas       9 €
     Vanem  rühm 60 min. nädalas       12 €
     Pillitund   0,5 (22 min.) nädalas     14 €
     Pillitund   0,75 (34 min.) nädalas     21 €
     Pillitund   1,0 (45 min.) nädalas     28 €
TÄISKASVANUTE ÕPE 1 akad. tund (45 minutit) 18 €

Õppemaksud kehtestatud direktori käskkirjaga 02.01.2019 nr 2