Vastuvõtt 2022

Uute õpilaste vastuvõtt 2022. aastal

Ootame lapsi vastuvõtukatsetele!
Enne katseid saab meie õpetajatelt natukene konsultatsioone, mis katsete sooritamisele tuleb abiks. Konsultatsioonid: 6. juunil kell 15:00-16:00 ja 7. juunil kell 13:00-14:00

Vastuvõtukatsed: 6. juunil kell 16:00-18:00 ja 7. juunil kell 14:00-16:00
Vastuvõtul hindame muusikalist kuulmist, mälu, viisipidamist ja rütmitunnet.

NB! Valmista katseteks ette üks lihtne, vabalt valitud lastelaul

Info tel. 5780 7272 või e-posti teel info@poltsamaamk.ee
Sisseastumisavalduse saab allalaadida SIIT, täita ära ja saata see meile meilile. Avaldust saab täita ka paberkandjal kooli kantseleis.

Vastuvõtukomisjon teeb pingerea alusel direktorile ettepaneku õpilaste vastuvõtuks ja pillivalikuks. Pilli valikul arvestab komisjon avaldusel märgitud esimest pillivalikut ja kui see pole kooli võimalusi arvestades võimalik, siis tehakse lapsele kooli poolt ettepanek arvestades teist või kolmandat valikut.

Meil saab õppida:
Klaverit, viiulit, vioolat, tšellot, kontrabassi, kitarri, trompetit, trombooni, eufooniumi, tuubat, saksofoni, klarnetit, flööti, akordionit, löökpille (trumm, marimba, ksülofon jt)

Hea lapsevanem, enne kui avaldusele kirjutate oma pillieelistuse, soovitame tutvuda pille tutvustava leheküljega: http://pilliportaal.kultuur.ut.ee/
Tihti tehakse valik seetõttu, et teisi pille lihtsalt ei teata-tunta.