Üldtööplaan 2021/2022 õa

  1. poolaasta
Kuupäev Sündmus Vastutaja
September  
1.09 Kooliaasta algus, aktused Direktor
6.09 Eelkooli esimene kohtumine Tuuli
9.09 Osakonnajuhatajate koosolek 12:00 Direktor
25.09 Eesti Muusikakoolide Liidu tänuüritus Direktor
Oktoober  
1.10 Rahvusvaheline muusikapäev –
“Hermann 170”
Direktor, Tuuli, Reet
5. 10 Õpetajate päev Direktor
  Hoolekogu koosolek Direktor
14.-15.10 Liivimaa muusikakoolide IV keelpillimängijate konkurss. Elleri kool Keelpilliõpetajad
15.-17.10 Wirkhaus’i konkurss Puhkpilliõpetajad
  Hoolekogu koosolek (eelarve projekt) Direktor
  Õpilaste hindelised esinemised Osakonnajuhatajad
25.-31.10 Koolivaheaeg  
November  
9.11 Muusikakooli uute ruumide avamine, kontsert Direktor
  Kitarrikontsert-kohtumine (MTÜ Siimu fond) Siimu fond, direktor, kitarriõpetajad
9.11 Osakonnajuhatajate koosolek Direktor
10.-13.11 ESTA konkurss Hiie
17.11 Kooli aastapäeva kontsert Muusikakooli saalis Direktor
24.11 Vioolafestival Põltsamaa Muusikakoolis Direktor, Hiie
  Õpilaste hindelised esinemised õpetajad
Detsember  
4.12 “Lustlik klaver” Lasnamäe Muusikakoolis Klaveriosakond
  Eelkooli jõulutunnid Tuuli
7.12 Osakonnajuhatajate koosolek Direktor
  Arvestused, hindelised esinemised õpetajad
20.12 Õppenõukogu Direktor
19.12 kell 16.00 Muusikakooli kontsert kirikus (solistid, ansamblid, kammerorkester, puhkpilliorkester, sümfoniett) Direktor, Urmas, Hiie, osakonnad
  Jõulupidu  
23.12 – 09.01 Koolivaheaeg  
Jaanuar