Üldtööplaan 2020/2021 õa

Kuupäev Sündmus Vastutaja
September  
1.09 Kooliaasta algus, aktused Direktor
7.09 Eelkooli esimene kohtumine Tuuli
8.09 Osakonnajuhatajate koosolek 12:00 Direktor
17.09 Muusikakoolide Liidu üldkogu, Pärnu Direktor
27.09 Eesti Muusikakoolide Liidu tänuüritus Direktor
Oktoober  
1.10 Rahvusvaheline muusikapäev –
·        Kontsert muusikakoolis;
·        Muusikakooli õpilaste kontserdikülastus Põltsamaa kirikusse – Vox Clamantis
Direktor, Tuuli, Reet
5. 10 Õpetajate päev Direktor
Õpilaste hindelised esinemised Osakonnajuhatajad
15.-17.10 Wirkhaus’i konkurss Puhkpilli õpet.
Hoolekogu koosolek (eelarve projekt) Direktor
Õpilaskontsert Põltsamaa Kodus Taimi
19. – 25.10 Koolivaheaeg
November  
Kitarrikontsert-kohtumine (MTÜ Siimu fond) Siimu fond, direktor, kitarriõpetajad
10. november Osakonnajuhatajate koosolek Direktor
17. november Kooli aastapäeva kontsert Muusikakooli saalis – Beethoven ja Pärt Direktor, Pille
25. nov Vioolafestival Põltsamaa Muusikakoolis Direktor, Hiie
Õpilaste hindelised esinemised õpetajad
Detsember  
Eelkooli jõulutunnid Tuuli
Osakonnajuhatajate koosolek Direktor
Arvestused, hindelised esinemised õpetajad
17.12 Õppenõukogu Direktor
20.12 kell 16.00 Muusikakooli kontsert kirikus (solistid, ansamblid, kammerorkester, puhkpilliorkester, sümfoniett) Direktor, Urmas, Hiie, osakonnad
Jõulupidu Birgit, Kai-Riin
23.12 – 10.01 Koolivaheaeg
Jaanuar  
ESOL üldkogu Hiie
Veebruar  
Tšellofestival Kirke
Regiooni konkursid – Parim noor instrumentalist
Õpilaste hindelised esinemised õpetajad
Osakonnajuhatajate koosolek Direktor
22. – 28.02 Koolivaheaeg
Märts  
Eesti Sümfooniaorkestrite Liidu üldkogu
Õpilaste hindelised esinemised õpetajad
Õpilaskontsert Põltsamaa Kodus Reet
Regiooni konkursid – Parim noor instrumentalist
Aprill  
7. kl solfedžoeksam – harjutuste laulmine Reet
4. kl solfedžoeksam – harjutuste laulmine Reet
Kitarrikontsert-kohtumine (MTÜ Siimu fond) Siimu fond, direktor, kitarriõpetajad
19. – 25.04 Koolivaheaeg
27. aprill Õppenõukogu (lõpetajad) Direktor
Lõpueksami kavade ettemängimine
Õpilaste hindelised esinemised õpetajad
Kontserdid naaberkoolidele (muusikakoolis) Direktor
Mai  
Osakonnajuhatajate koosolek Direktor
Solfedžo lõpueksam Reet
4.05 Lõpetajate ühiskontsert Jõgeva muusikakooliga (Jõgeva muusikakoolis) Direktor
Eriala lõpueksamid Erialaõpetajad
Kontserdid lasteaedadele, PÜG algklassidele Tuuli
Eelkooli kevadkontsert Tuuli
Õppenõukogu – lõpetajad Direktor
Lõpetajate kontsert Reet
4. klassi solfedžoeksam Reet, Pille
4. klassi erialaeksamid Õpetajad
Lõpetajate lõpuaktus Direktor, Reet
Hindelised esinemised, arvestused
Juuni  
Konsultatsioonid sisseastujatele Reet, Pille
Vastuvõtukatsed Reet, Pille
4. juuni Eesti lipu päev Reet, Pille, Õie
Õppenõukogu Direktor
Õppeaasta lõpetamine – aktus, tunnistused Direktor
Kooliaasta lõpetamine (arengupäev, väljasõidukoolitus personalile) Direktor
EML üldkogu Direktor
14.06 – 31.08 Suvine koolivaheaeg
Juuli  
Põltsamaa suvekoolid Direktor, Urmas, Hiie
August  
26. august Õppenõukogu Direktor