Õpilased 2020/2021

Muusikakoolis õppivate õpilaste arvud:
Põhiõppes – 99
Üldõppes – 25
Eelkoolis – 45
Vabaõppes – 13

Kokku: 182