Õpilased

Muusikakoolis õppivate õpilaste arvud:
Põhiõppes – 104
Üldõppes – 20
Eelkoolis – 57
Vabaõppes – 18

Kokku: 199