Õpilased

Muusikakoolis õppivate õpilaste arvud:
Põhiõppes – 99
Üldõppes – 25
Eelkoolis – 46
Vabaõppes – 13

Kokku: 183